Безопасност за Вашите деца.
НАУЧЕТЕ ВАШИТЕ ДЕЦА
НА ТРИ ПРОСТИ ПРАВИЛА,
ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ:

1. Ако видите оръжие,
никога не го пипайте.

2. Отдалечете се незабавно.

3. Съобщете на възрастен.

Сигурността на Вашите деца е във Вашите ръце.

Децата обичат да си играят с оръжие. От дълбока древност мъжкото население от най-ранна възраст е приучавано да борави с тоягата, брадвата, меча и лъка. И не за друго, а като жизнено важна дейност за оцеляване на рода и нацията. Археологическите находки показват, че обучението на бъдещите войни е започвало още в най-ранна детска възраст с помощта на оръжия-играчки. Наред с домашнопроизведените дървени лъкове и мечове, световноизвестни фирми - производители на играчки заливат пазара с детски пушки, пистолети, автомати, танкове, лазерни бластери и т.н. Те са не само ефектни, но и твърде ефективно изстрелват стрели, топчета, фунийки и пр., което ги прави не съвсем безопасни.


Палестински деца, облечени в
камуфлажни униформи и с оръжия
играчки, на демонстрация на
фундаменталистите от Хамас в Газа

Въпреки, че ни заливат от екраните сцени с насилие, което провокира детската игра с оръжия-играчки, отговорността на възрастните е да приучават децата си на отговорно боравене с оръжие, дори било то играчка - да не ги насочват към другарчетата си или към близките в семейството и да не ги "застрелват". Такъв подход създава добра база за възпитание на навици у подрастващите за отговорно съприкосновение с оръжието.

От друга страна много са пътищата, по които бойно оръжие попада в детски ръце, дали от родители и близки или намерено на улицата. Затова нашата отговорност, на възрастните, е да бъдем нащрек и да спазваме правилата за безопасност.

Личното оръжие никога на трябва да бъде оставяно без контрол. То трябва да бъде съобразно закона съхранявано в метални каси и шкафове със секретни ключалки, отделно от боеприпасите. Но тъй като не е възможно родителите да скрият личното си оръжие или ключа от касата от всевиждащите очи на децата, трябва по подходящ начин сами да го показват на децата си, със спокойното обяснение какво е неговото предназначение, защо е опасно и защо деца не бива да си играят с него. Като се даде възможност на децата да пипнат оръжието (предварително изпразнено) се разсейва тайнствеността и привлекателността на "забранения плод". При всеки повод родителите трябва да информират децата си за станали произшествия в блока, квартала, града, което обикновено силно ги впечатлява. При констатиране на нарушение (опити да се пипа оръжието) не е задължително децата да бъдат опердашени, което често дава обратен ефект, а е по-добре да се поговори сериозно с тях и да се приложи наказание с възпитателна цел, което тяхната чувствителност ще ги накара да запомнят за какво са наложени.

Възпитанието в уважение и страхопочитание към личното оръжие дава своите положителни резултати и в следващите етапи от развитието на децата и юношите, когато момчетата отиват войници и всеки ден боравят с огнестрелно оръжие и взривни материали и по-късно, когато придобият свое лично оръжие.

Не пазете в тайна правилата за безопасност!
Сигурността на Вашите деца е във Вашите ръце.
Всеки от вашето семейство (особено децата)
трябва да знае КАК, КОГА и КОГА НЕ трябва
да се борави с оръжие.

Сигурността на Вашите деца е във Вашите ръце.

За да избегнате инциденти при боравенето с оръжие,
поставете безопасността на първо място.

Ако Вие скоро сте си купили оръжие, прочетете внимателно
инструкциите на производителя и следвайте
правилата за безопасност, защото:
Няма механично устройство, което да работи по свое желание.
Оръжието никога не създава проблеми,
освен ако нещо не го е принудило.

ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА
ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОРЪЖИЕ

Запомнете следващите принципи за безопасност.
Запечатайте ги в съзнанието си
и се отнасяйте към тях с абсолютна сериозност:

1. Всички оръжия са винаги заредени.

2. Никога не насочвайте оръжието към нещо,
по което няма да стреляте.

3. Дръжте пръста си на спусковата скоба,
а не на спусъка, докато наблюдавате целта.

4. Бъдете сигурен в целта си.
(Определете каква точно е тя, има ли нещо на линията между Вас и
нея и какво има зад нея. Никога не стреляйте по цел, която не сте
категорично идентифицирали.)

5. Не вадете оръжие след употреба на алкохол или наркотици.

Дръжте пръста си на спусковата скоба