Главно меню
Меню "Боеприпаси"

 

ФИЗИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СТРЕЛКОВО, АРТИЛЕРИЙСКО И РАКЕТНО ОРЪЖИЕ

рТЕНЙОЙ Ч "уПДЕТЦБОЙЕ"Конструктор на стрелково оръжие
М.Т. Калашников

   
 

   

 

"БАЛИСТИКА"

Учебно пособие

 

Подполковник

С. Г. Губин,

подполковник

С. А. Горовой

"Ако един народ не иска да храни своя армия, ще му се наложи да храни чужда."

Бисмарк

 
 


Автомат Калашников

Настоящото пособие е съставено от подполковниците С. Г. Губиным и С. А. Горовым в съответствие с програмата за обучение на студенти по дисциплината "Физически основи на функционирането на стрелково, артилерийско и ракетно оръжие".

"Балистика" съдържа теоретична част по огнева подготовка и включва информация за:

  • Вътрешна балистика.

  • Външна балистики.

  • Теория на стрелбата.

Препоръчано е от Учебно-методическото обединение на висшите учебни заведения по образование в областта на военното управление в качеството на учебно пособие, за студенти във висшите учебни заведения, обучаващи се по направление на видовете и родове войски по специалността "Изпитание и експлоатация на техниката (по области и видове)", студенти при военните катедри на гражданските ВУЗ.

В предлаганото пособие се излагат основи на стрелбата, общи за стрелковото оръжие и въоръжение на мотострелковия батальон.

Рецензенти:

1. Завеждащ катедра по естественонаучни дисциплини при НВВКУ, академик на РФ, доктор на техническите науки, професор Е. И. Аверков.

2. Завеждащ катедра по радиоелектроника професор, кандидат на техническите науки А.В. Кошелев. УДК 623.5 (075.8)

Електронната версия е подготвена от учебно-методическа група от Института по оптика и оптически технологии.

Рисунките са частично взети от сайтове в Internet.

 


 
 
 


© Сибирская государственная геодезческая академия (СГГА), 2005