Поредното "Умно оръжие": многопотребителски вариант

 

Както pishtov.com отрази неотдавна, създаването на "умно оръжие" е проблем, върху който се работи на няколко места по света.

Технологичният Институт в Ню-Джърси, който получи 1,1 млн. долара за разработка на интелектуална защита на оръжия от несанкционирано използване, е близко до завършване на работата си.

В този модел пистолет идентификацията на ползвателя се извършва по цялата повърхност на ръкохватката, богато осеяна с датчици. Системата позволява с достатъчна точност да се фиксират уникалните биометрични параметри на стрелеца, обхванал ръкохватката, като се изключва възможността за стрелба в чужди ръце. При това, едно оръжие може да поддържа в паметта си данните на няколко човека.

22 Ноември 2004

Handguns