Гладкоцевните пушки

 

Winchester 97

По същество гладкоцевните пушки са най-старият вид огнестрелно оръжие. Цевите на първите образци не са имали появилите се значително по-късно нарези, които придават въртеливото движение на куршума, благодарение на което рязко се увеличава далечината и точността на стрелбата. Но оръжията с гладки цеви си имат своите предимства и затова са се запазили и до днес и дори се развиват. Те дават възможност от тях да се изстрелват едновременно няколко куршума или сачми. Така вероятността за попадане в целта се увеличава и се компенсират грешките при прицелването, особено по движещи се цели. Освен това, възможни са и вариации по отношение на типа и масата на снарядите в един изстрел - от пълнокалибрени масивни куршуми до голямо количество малки сачми. Така с една пушка могат много гъвкаво да бъдат решавани различни задачи. Същевременно обаче се запазват и вродените недостатъци на гладкоцевните оръжия - значително по-малка ефективност на далечината на стрелба, голямо тегло и размери на патроните, а следователно по-малък капацитет на пълнителя и на носимия боекомплект. Така например при стрелба с картеч или със сачми ефективната далечина на стрелбата достига не повече от 50 - 70 метра, а при стрелба с куршуми далечината може да достигне 100 - 150 метра. Подобна далечина имат и стреловидните поразяващи елементи, но те като правило имат недостатъчна плътност и са доста скъпи. Освен с куршуми различните видове гладкоцевни пушки могат да се използват за изстрелване на различни "несмъртоносни" боеприпаси като газови гранати, гумен картеч и други подобни. Именно поради тези причини гладкоцевните пушки се ползват с голяма популярност между полицейските сили на много страни, а така също и между армейските подразделения със специално предназначение, които имат нужда от ефективно оръжие в условията на бързотечен бой на малки дистанции.

За военни и полицейски цели се използват гладкоцевни пушки, които имат пълнително захранване с ръчно или автоматично презареждане. С почти абсолютно мнозинство се използва 12-и калибър (вътрешният диаметър на цевта е около 18 мм). Най-разпространени са пушките с подцевни тръбни пълнители, които побират от 4 до 6, а понякога и до 9 патрона. Този тип пълнители осигуряват компактни габарити на оръжието, но се презареждат доста бавно - по един патрон. При тях механизмът на презареждане се задвижва с надлъжно приплъзване на подцевната част, подобно на действие с ръчна помпа. Затова те се наричат "помпи" или помпови пушки. Напоследък известна популярност получават и снемаемите пълнители, които побират до 15 патрона. Съществуват и барабанни пълнители, но те са прекалено големи и тежки.

Mossberg 590 Compact "Mariner" 12ga AOW

Първите помпови пушки се появяват в края на ХIХ век, като най-типична е пушката Winchester 97, създадена от Джон Браунинг. През ХХ век се появяват още много подобни модели, но днес най-популярни са Remington 870, Mossberg 500 и 590 и Winchester 1300, които се използват в полицията и въоръжените сили на много страни.

21 Ноември 2004
www.chernomore.bg

Handguns