Доброволните отряди получиха "карт бланш"

 

Доброволни граждански отряди да охраняват и да следят за престъления, предвижда специален закон, който беше приет от правителството. Целта е да се уреди възможността гражданите непосредствено и лично да участват в предотвратяването на престъпления, особено на такива срещу собствеността и обществения ред, заяви вътрешният министър Георги Петканов. Според него доброволните формирования ще бъдат особено полезни в малките населени места, където няма достатъчно полицаи.


Колегите на министър Георги
Петканов го питали по
време на заседанието си как
доброволните полицаи към
общините ще "убеждават".
"Не е това, което си
мислите", отговорил им той.

Според проекта групите ще се сформират към общините със заповед на кмета. В него е записано, че отрядите ще извършват мероприятия по опазване на собствеността и ще охраняват частни, държавни и общински имоти по разпореждане на кметовете. Доброволците няма да имат полицейски правомощия, но ще могат да задържат закононарушителите, докато пристигнат полицаите, обясни Петканов. Групите ще помагат и за осигуряването на обществения ред. Новите формирования ще оказват помощ на пострадали и ще патрулират в определени райони. Вътрешният министър обясни, че доброволците няма да имат право да носят оръжие, освен ако не са придобили това право на друго основание. Те ще са длъжни да носят идентификационна карта и отличителен знак.

Членовете на отрядите ще се избират от специална комисия, а броят им ще се определя със заповед на кмета. Всяка община, която реши да изгради подобно формирование, ще трябва да води регистър с личните данни на доброволците. Те ще могат да са само физически и психически здрави пълнолетни граждани, които не са осъждани или разследвани. Друго изискване към членовете на отрядите е да се ползват с добро име в обществото и да са завършили поне основно образование. След като бъдат одобрени от комисията, гражданите ще преминават обучение по програма, разработена от МВР. Доброволците ще работят безплатно и времето в отряда няма да им се зачита за трудов стаж, но задължително ще се застраховат срещу злополука или смърт.

"Доколкото не става дума за предоставяне на специални правомощия на тези групи и те ще извършват действия, които всеки гражданин може да извърши, няма потенциал за накърняване на основни права", обясни председателят на Българският хелзинкски комитет Йонко Грозев. "Идеята за създаване на една квазиполиция обаче сама по себе си е дефектна. Очевидно се търси сътрудничество с гражданите, но това трябва да става с повишаване на доверието в полицията, за да й съдействат хората, а не с изграждането на подобни единоподчинени структури", твърди правозащитникът.

Създаването на доброволни отряди беше лансирано за първи път от главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов преди повече от две години. След това идеята подхвана и шефът на "Подкрепа" Константин Тренчев, който настоя групи от въоръжени граждани да се борят с ромската престъпност.

в. Дневник - стр. 3
22 октомври 2004

Законът бил по опит от Германия и Белгия

За изготвянето на законопроекта МВР е проучило опита на страни от Европейския съюз и особено на две германски провинции и белгийското законодателство, уточни министър Петканов. В мотивите си за да предложат този закон той и колегата му Пламен Панайотов, ресорният вицепремиер по сигурността, сочат, че в Белгия, например, доброволните отряди действат като "квартални информационни мрежи" и при тях гражданите и полицейските служби осъщетвяват "взаимен информационен обмен" и организират "специално наблюдение". В провинците Есен и Баден-Вюртемберг пък доброволните служби действали наравно с официалните и винаги се отзовавали когато униформените имат нужда от тях.

"Монитор"
Петък, 22 Октомври 2004

Носенето на оръжие по време на патрулирането на отрядниците не е точно регламентирано в проектозакона. Няма нито разрешителна, нито забранителна норма. Но всеки български гражданин може законно де се въоръжи за самоотбрана по Закона за КВВООБ и няма пречка да носи законното си оръжие, когато дежури като отрядник. Разбира се, той може да стреля само при крайна необходимост или неизбежна самоотбрана.

Иначе казано, не е незаконно отрядниците да носят със себе си по една здрава сопа, за да се подпират на нея например.

pishtov.com

Handguns