Етническо оръжие - опасен "успех" на генното инженерство

 

Арсеналът от оръжия за индивидуално, групово или масово поразяване на хора, техника, съоръжения и всичко, създадено от природата и човека, е огромен. В хода на развитието на човечеството и на непрекъснато съпровождащите това развитие въоръжени конфликти някои видове оръжия изчезват, появяват се нови. Ето, вече се спори имат ли бъдеще основните "победители" във Втората световна война - танковете и традиционната артилерия. Ядрените оръжия по силата на своята еднаква за всички воюващи страни разрушителна сила сякаш се обезсмислят. Усилията на науката днес са насочени към създаването на високоточни и прецизни оръжия, които да поразяват само определена част или елементи от въоръжението и живата сила на противника, и то само в такава степен, че да го принудят да капитулира по най-бързия начин.

Един от видовете оръжие, които имат голямо бъдеще, е биологичното оръжие. Да, светът го отрича и се бори за неговата забрана, но това не означава, че е спряно неговото развитие. Създадените и използвани като оръжие болестотворни бактерии и микроорганизми поразяват хората, животните и растенията. Тук също няма подбор между свои и чужди. Унищожава се всичко, което бъде заразено. Затова се отрича и от тези, които могат да го използват и от тези, срещу които може да бъде използвано. Но научните открития не спират и вече се заговори за създаването на такива оръжия, които биха могли да изберат като обект на своето въздействие дори отделна група от хора сред множеството, разположени на бойното поле.

Вече от доста време се говори, че Израел работи над създаването на етническо оръжие. Това оръжие ще поразява само арабите, но не и евреите. Знае се, че през 80-те години на миналия век (времето на апартейда) Южноафриканският център за химическа и биологическа война е работил над създаването на оръжие, избиращо жертвите си според цвета на кожата, т.е. насочено срещу чернокожите хора.

Очевидно израелските учени използват успехите на медицината в изолирането на отличителните гени, които притежават арабите и които нямат евреите. Те се опитват да създадат генетично променени бактерии или вируси, способни да изменят ДНК на клетките, в които се настаняват, и с тях да атакуват отличителните гени на арабите. Според анонимен учен от биологичния институт Nes Tziyona, където се разработва програмата, това е изключително сложна задача, защото и арабите, и евреите имат семитски произход. Той обаче добавя, че е постигнат успех в разкриването на специфичните особености на генетичния профил на някои арабски общини, особено на хората от Ирак.

Идеята за създаването на етническо оръжие не се възприема еднозначно в Израел. Очевидно хората в тази страна не са забравили генетичните експерименти на нацисткия д-р Менгеле в Освиенцим. Членът на Кнесета Деди Зукер осъжда изследванията, като казва: "От гледна точка на нравствеността, основана на нашата история, на нашите традиции и на нашия опит, такова оръжие е чудовищно и то трябва да бъде отхвърлено."

Смъртоносният потенциал на оръжие, основано на генетиката, сериозно безпокои международната научна общественост. Д-р Вивиен Натансон от Британската медицинска асоциация твърди, че такова оръжие теоретически е възможно. Според него с помощта на етнически насоченото оръжие могат да бъдат избивани дори отделни групи в рамките на дадена популация. И историята на войните, в които много конфликти се основават на етнически противоречия, показва колко опасно би могло да бъде то.

Сашо Попов
23 Октомври 2004
www.chernomore.bg

Handguns