Олекотени оръжия и у нас

 


Ultralight
Ultralight-high gloss
Ultralight - SR

Много често в края на ловния излет някои ловци чувствително намаляват ефективността на стрелбата си и посрещат приключването му с чувство на досада и умора. Напълно естествено е слуката да не бъде постоянен спътник на ловеца през целия излет, но когато нейното отсъствие е съпроводено и от умора, ловецът трябва да се замисли и потърси причините за това. В такива случаи винаги се стига до извода, че именно умората е виновна, но много рядко задълбочено се търсят причините за нея. При известна доза самокритичност някои ловци с неподчертано атлетично телосложение (а и жени) отдават на този факт своята умора и не търсят изход от това наглед безизходно положение. Те го приемат като неизбежна даденост. В крайна сметка такива ловци престават да чувстват "тръпката" от ловния излет и тя постепенно се замества от чувството на неудовлетвореност. Такова държание не решава проблема, а отрицателните емоции се натрупват.

Изход от положението има и той е очевиден и лесно разрешим. Причината за неефективната стрелба и натрупаната умора се дължи на несъответствието между теглото на ловеца и масата на неговото оръжие.

Още при закупуване на оръжие, а и впоследствие много рядко се поставя въпросът каква трябва да бъде масата на оръжието, за да бъде то подходящо за даден ловец. Тя задължително трябва да бъде такава, че да не затруднява и уморява ловеца. Следователно между теглото на ловеца и масата на оръжието съществува връзка и баланс, който не бива да бъде нарушаван. След продължителни наблюдения и тестове тази "връзка" има следния вид: при тегло на ловеца 50-55 кг масата на оръжието трябва да бъде 1/22 част от това тегло, т.е. около 2,5-2,6 кг. При тегло на стрелеца 60-65 кг съотношението между теглото му и масата на оръжието трябва да бъде 1/22, т. е. около 2,7-2,9 кг.

Когато стрелящият има тегло 70-75 кг, съотношението тегло на стрелеца маса на оръжието трябва да бъде около 1/23, т. е. масата на оръжието трябва да бъде около 3,2 кг. При тежките стрелци с тегло 80-85 кг това съотношение е около 1/24, т. е. масата на оръжието може да бъде около 3,4-3,45 кг. При ловци с тегло над 95 кг съотношението е 1/25 и оръжието може да има маса около 3,8 кг.

Тези съотношения между теглото на стрелеца и масата на оръжието са препоръчителни , но почти никога не могат да бъдат спазени. При възможност за избор на оръжие според масата му, а теглото на ловеца е около 75-80 до 85 кг, масата на оръжието трябва да бъде около 3,15-3,25 кг. Оръжие с такава маса не изморява стрелците с теглата, посочени по-горе. По-тежките ловци също могат да използват оръжия с маса около 3,3 кг и повече, но не е необходимо да търсят по-тежки оръжия, тъй като тяхното собствено тегло при правилно прикладване е достатъчна гаранция за поносим откат, като при това ще използват предимствата на олекотените (за тях) оръжия.

Тъй като вече откатът бе упоменат, не са излишни и няколко думи специално за него. Известно е, че при оръжията с намалена маса в сравнение с тези с по-голяма маса той е увеличен, когато те са от един и същ калибър. Ако се направи едно елементарно изчисление (което тук спестяваме на читателите) за големината на отката на две такива оръжия, ще се види, че разликата не е особено голяма и при правилно прикладване може безболезнено да се понесе. Нещо повече. Ако се направи сравнение между неприятните усещания от "увеличения" откат (особено при излет с малко на брой изстрели) и умората от носенето на тежко оръжие (особено при пресечен терен), ще се види, че олекотеното оръжие е за предпочитане. Когато се вземе предвид, че са възможни редица мерки за намаляване чувството за увеличен откат, то предпочитането на по-леко оръжие е с предимство.

Дотук ставаше дума за оръжия серийно производство, които не са специално "олекотявани" (чрез използване на олекотени материали и конструктивни мерки), а за такива, чиято маса е по-малка от тази на същия калибър оръжия, но от друга серия и размери. В този аспект изразът "олекотени оръжия", използван дотук, трябва да се разбира в смисъл по-леки оръжия. Това пояснение бе необходимо, тъй като вече ще става дума за действително заводски "олекотени оръжия". Доскоро производството на подобни оръжия бе свързано само с редица конструктивни изменения, ефектът от които често пъти не бе подчертан. Това беше и основната причина за голямото калиброво разнообразие, даващо една възможност при нужда от по-леко оръжие да се закупи такова от по-малък, но не чувствително намален калибър със съответно намалена маса. В последните години калибровата гама е чувствително намалена, при което съществува вече определена разлика във възможностите и показателите на отделните калибри. Това стана възможно, благодарение на навлизането в производството на нови материали и технологии заедно с конструктивното усъвършенстване на оръжията.

Тези мисли намират потвърждение във факта, че доскоро широкият избор на оръжия и муниции 16 кал. вече не съществува. Оръжия от 16 кал. се произвеждат, но в малки серии (същото се отнася и за техните муниции), тъй като едно оръжие от 12 кал., но "олекотено", има чувствително по-малка маса от тях и по-големи стрелкови възможности.

Известната италианска фирма "Beretta" се е погрижила и за ловците, нуждаещи се от олекотени оръжия и то от 12 кал., който е най-разпространеният. В производство е серията "Ultralight", която обхваща три модела: "Ultralight", "Ultralight-high gloss" и "Ultralight-SR". Олекотяването на тези оръжия е постигнато чрез употребата на олекотени, специално термично обработени алуминиеви сплави, употребявани в самолетостроенето и неотстъпващи по якостни качества на стоманата, от която са 65 % по-леки, както и на титановите сплави, използвани също там.

 

Моделът "Ultralight" е с патронник 70 мм (2,3/4І) и цевна дължина (предимно) - 62 мм (24І), и по желание - 67 мм (26І) и 71 мм (28І). Широчината на рифелованата мерна планка е 6 мм, с което се осигурява бързо насочване на оръжието и произвеждането на изстрел. Шоковете на оръжието са по избор - сменяеми "Mobilchoke" или фиксирани в избрана комбинация. Масата на това олекотено оръжие при цевна дължина 62 мм е едва 2,7 кг, с което го прави по-леко от ловните оръжия 20 кал. Масите на този модел при другите цевни дължини са несъществено повишени. Фотогравюрите върху оръжието са семпли и непретенциозни. Това е едно "работно" оръжие, подходящо за отстрел на различни видове дивеч.

 

Моделът "Ultralight-high gloss" има абсолютно същите технически параметри с изключение на леко повишената си маса - 2,8 кг, и луксозното си изпълнение. Повишеният "лукс" се изразява в чувствително по-богатата и качествена изработка на гравюрите (в които не липсва и позлата) - фиг. 3, както и във високото качество на ореховата дървесина на ложата и полуложата. При това оръжие "луксът" не е издигнат в самоцел и цената му е напълно поносима, с което са задоволени както естетичните изисквания на ловеца, така и неговите финансови възможности.

Моделът "Ultralight-SR" с липсата на съединителни планки създава илюзия за нарезно оръжие. Това обаче е само отчасти вярно, и то с уговорки. Долната цев на оръжието е т. н. "специална нарезна цев"*,

· "специална нарезна цев" - специфичните много тесни канали и широки полета на тези цеви придават ротационна стабилизация на изстреляния гладкоцевен куршум в полет, без това да класифицира цевта като нарезна (както и цялото оръжие). Оръжията с такива цеви се класифицират като "гладкоцевни".

с която се стреля с гладкоцевни куршуми. Цевната дължина на оръжието е само 62 мм (24І), а масата му - 2,7 кг.

Късата мерна планка на оръжието е с широчина 10 мм, а върху дулната муфа, свързваща цевите, е монтирана мушка. Гравировките върху оръжието са както при модела "Ultralight".

 

И трите модела са от 12 кал. и със селективен единичен позлатен спусък. Заключването на цевите към цевните кутии е осъществено чрез два щифта, разположени в цевната кутия (патент на фирмата), а ежекторите се движат в профилни канали, изработени в цевната кутия. Ежекторите и на трите модела са изработени от титанови сплави, с което надеждността и трайността им е гарантирана. Цевните канали и на трите модела са с хромово покритие, а външно цевите са плътно оксидирани.

С тази серия олекотени ловни оръжия фирма "Beretta" потвърждава своята класа на производител на ловни оръжия, в които са внедрени новите материали и технологии. Оръжията се доставят от представителя на фирмата за България.

инж.Виктор Збросский
списание "Лов и риболов"

Handguns