България “въоръжена” с един милион малки и леки оръжия

В България в момента има 1 000 000 единици малки и леки оръжия, от които близо 300 000 са законно регистрирани от цивилни граждани.

Това се сочи в доклада, подготвен от Центъръта за изследване на демокрацията, британската организация Saferworld и Координационният център на малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна Европа.

Анализът обхваща всички аспекти на усилията, положени от българското правителство за установяване на контрол върху производството, използването и търговията с леко стрелково въоръжение.

Поради постепенното облекчаване на режима за притежаване на оръжие, делът на оръжията, собственост на граждани, е нараснал почти 3 пъти през последното десетилетие.

Представителите на една от професионалните прослойки, за които при настоящия вътрешен регулаторен режим е най-лесно да станат законни притежатели на оръжие, са бившите кадри на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. Смята се, че те боравят много по-отговорно и предпазливо с огнестрелни оръжия.

Растящият брой на частните охранителни фирми е още един фактор, който насърчава оръжейната търговия вътре в страната, тъй като служителите в тези фирми обикновено използват лично оръжие за служебни цели.

Въоръжените сили разполагат с излишък от около 200 000 единици малки оръжия и леко въоръжение и 21 000 т. излишни боеприпаси за тях. Докато за бойните припаси е разработена и одобрена програма за унищожение на излишъците, то за оръжията подобна програма липсва.

Българското правителство поначало предпочита да продава излишното въоръжение на международния или на вътрешния пазар, а не да го унищожава. Все пак, в рамките на международни донорски програми, до момента са унищожени около 100 000 единици излишни малки оръжия и леко въоръжение, като преговорите за други такива програми продължават.

В страната съществува и нелегален пазар на оръжие, посочват авторите на доклада. Основен източник са наличните сред населението нерегистрирани оръжия, които по приблизителни оценки са около 93 000.

Източниците на нерегистрираното оръжие са различни - кражби от отбранителни предприятия и военни складове и от домове на граждани, контрабанден внос, и незаконно производство и преработка на оръжие в нелегални работилници.

Смята се, че в страната няколкостотин души се занимават с производство и преработка на оръжие. Те са най-често бивши работници в отбранителни предприятия.

През последните три години контролът по българските граници е значително подобрен. Най-използваният за трафик на оръжие маршрут в момента е Турция-България-Сърбия и Черна Гора.

В сравнение с останалите централно и източноевропейски страни, процентът на убийствата с огнестрелно оръжие в България не е голям. Въпреки това безпокойство предизвиква продължаващата му употреба от престъпни групи и все по-честите случаи на престъпления, извършвани с някакъв вид огнестрелно оръжие.

Според мнозинството българи настоящият разрешителен режим за носене на оръжие не е достатъчно строг. Съществува нагласа, че по-строгите изисквания биха повишили общото ниво на сигурността в страната.

В България на два пъти, в политически преломни периоди, са провеждани кампании за събиране и пререгистрация на оръжията, като и двата пъти крайните резултати са били съмнителни. Обществеността обаче не подкрепя особено мерките за доброволно предаване на оръжието и смята, че по-необходими в момента са мерки за борба с престъпността.

Значителна част от гражданите се страхуват, че в бъдеще могат за станат жертва на престъпление, като най-голяма загриженост у тях предизвикват престъпленията против собствеността.

Този страх е и най-важният мотив за желанието на гражданите да се снабдят с огнестрелно оръжие. Втората причина за търсене на оръжие е ловът, се казва още в доклада.

www.news.bg
31 Март 2005 г.

Handguns