Безкръвно украинско оръжие

 

Военните конструктори и учени от много армии по света отделят огромно внимание и средства за създаването на все по-сложни и скъпи системи високоточно оръжие за пълното унищожение на цели без загуби сред мирното население. Заедно с това, понастоящем голямо значение се придава и на разработката на нови видове несмъртоносно оръжие, което ще бъде използвано във военни конфликти.

Условията на съвременната война са такива, че само нелеталното оръжие позволява бързо да се плени противника, съществено да се намали неговата боеспособност и загубите от своя страна. В най-новите конструкции несмъртоносно оръжие се използват както традициони решения от арсенала на стрелковото въоръжение, така и нови биофизични ефекти, достижения на химията, биохимията, електрониката и други приложни науки.

 

Неотдавна украинското научно-производствено обединение "Валар" (г. Ивано-Франковск) е създало ново несмъртоносно оръжие, наречено "КОБА" (по началните букви - КОмплекс БАзовый), като предназначението му е да осигурява бойните действия на силите със специално предназначение. То може да бъде успешно използвано и при различни охранителни мероприятия, за защита на гранични контролни постове, както и от полицейските подразделения в борбата им срещу демонстрации и улични безредици.

Конструктивно комплексът "КОБА" представлява компактен контейнер, който се носи като раница от един боец и който за броени секунди се превръща в пускова установка за изстрелване на зарядите. Освен с трансформиращия се корпус комплексът е оборудван с вградени прицелни приспособления, лазерен целеуказател, автономно електрозахранване и други елементи, осигуряващи му високоточна стрелба. Лазерният целеуказател осигурява бързина и точност на прицелването и поразяване на целта с първия изстрел. Управлението на стрелбата е се осъществява от дистанционен пулт, с помощта на кабел.

При трансформирането на преносния контейнер в пускова установка се оформят две цеви с по един заряд във всяка. В зависимост от характера на задачата могат да бъдат използвани различни по предназначение заряди. Основният сред тях се нарича "Клещ-20". Той осигурява изхвърлянето на специална мрежа, която се разтваря на определена височина над целта и при падането си на земята покрива площ с размери 20 на 20 метра. Мрежата е изработена от метална нишка с дебелина 0,4 мм. В нея са вградени самозатягащи се възли, които в резултат от характерната в такива случаи паническа съпротива на противника още повече затрудняват преодоляването й. Заграждение от този тип може да бъде поставено непосредствено пред атакуващия противник на най-изгодното в тактическо отношение и най-неочаквано място. За изграждането му са необходими само няколко секунди и то е абсолютно непреодолимо за леко въоръжен противник, особено ако е постигната изненада.

Друг тип заряди, които могат да бъдат изстрелвани с "КОБА" са "Сеть-12" и "Сеть-12Х". Те осигуряват покриването на противника с мрежа, изработена от кевлар или подобен на него материал. Диаметърът на мрежата е 12 метра. Мрежата на "Сеть-12Х" съдържа освен това и сълзлив газ, който допълнително обработва целта.

Стрелбата с "КОБА" се осъществява по траектория, подобна на минохвъргачките, на разстояние от 50 до 200 метра. Параболичната траектория позволява осъществяването на стрелба в градски условия, през високи дървета, здания и други високи препятствия. Прицелването става ръчно, чрез изменение на наклона на цевите спрямо хоризонталната повърхност. Предназначеното за тази цел приспособление има скала с градуирани в метри дистанции на стрелбата, което значително опростява прицелването. Лазерния мерник е подобен на тези, използвани при стрелковото оръжие. При ясно време петното му се вижда отчетливо върху целта, което е гаранция за поразяване.

Украинските специалисти са разработили множество варианти на използване на несмъртоносния комплекс "КОБА". Освен в преносим вариант, той може да бъде монтиран върху различни типове бронирани машини и други транспортни средства. Стрелящото устройство може да бъде задействано както по команда от оператор, така и автоматично, ако противникът натисне скрития и поставен на предварително точно пристреляна дистанция датчик. Специалистите отбелязват, че стрелящият механизъм на комплекса работи практически безшумно. Изстрелът не се чува на разстояние 5-8 метра. Такава безшумност затруднява противника да реагира своевременно и практически изключва възможността на противодействие.

На основата на "КОБА" са разработени и други системи със специално предназначение - спасителен комплекс "БАРС-100К", комплекс за разминиране на противопехотни мини "БАРСУК" и др.

www.soldiering.ru

Handguns