Още живот за вашето оръжие

 

Механизмите на оръжието не правят изключение и както всичко останало остаряват. Този процес бива морален и физически. Против моралното остаряване не може да се направи нищо, тъй като не е възможно да се спре прогресът и появата на все по-усъвършенствани механизми.

Физическото стареене на механизмите се изразява в ограничаване на функционалните им възможности или дори в пълната невъзможност да функционират. Това се дължи на износване на детайлите вследствие на продължителната им работа. Едно от малките изключения от това правило е оръжието.

Този специфичен механизъм само в изключителни случаи може да бъде амортизиран (да остарее) в резултат от продължителната му работа. В буквалния смисъл на думата оръжието "работи" при всяко ползване само части от секундата, т. е. докато се произвежда изстрелът. За подготовката, произвеждането на изстрела и изпразването на оръжието също са необходими около 2-3 сек. Като се вземе предвид времетраенето на ловния сезон, дори при интензивна употреба едно ловно оръжие функционира активно (произвежда изстрели) само няколко минути. Изводите от този неоспорим факт са, че оръжието остарява не от работа, а от странични фактори.

Влиянието на тези странични фактори, които се стремим с всички сили да ограничим, са корозията, прахът и увеличеното триене.

Борбата с тези "врагове", съкращаващи живота (ресурса) на оръжието, се нарича грижа за оръжието. На тази тема всяка година в специализирания печат се посвещават редове, съдържащи повече или по-малко полезни съвети. Понякога тяхното прилагане е трудно осъществимо поради финансови или други причини, свързани с изпълнението им. Не са изключение и некомпетентни препоръки, като например "проверката на ударно-спусковия механизъм да се извършва чрез удар на оръжието със задтилъка му върху твърда настилка". Този антисъвет не съдържа дори приблизително указание за силата на удара и не само няма да послужи за въпросната проверка, но ще доведе (с голяма възможност) до други неприятности. Разбира се, тук няма да бъде отделено внимание на този въпрос, защото е твърде далеч от темата на тази статия.

Най-големият враг, съкращаващ драстично живота на оръжието, е корозията.

Този процес представлява окисляване на метала и образуването на окис, наричан ръжда. Ръждата буквално разяжда метала и след нейното механично премахване фактически се отстранява и част от метала, като на неговото място остава само неравна повърхност с вдлъбнатини. Тези неравности много лесно се замърсяват и притежават по-голяма повърхност отколкото е площта, върху която са разположени. Надрасканите повърхности отново биват атакувани от ръждата, която продължава да ги разяжда. За отбелязване е, че най-често драскотините се запълват с прах и други нечистотии и действието на корозията се забелязва едва когато процесът е вече напреднал. Изводът от това положение е известен на всички и той е, че полираните метални повърхнини дори когато са беззащитно покритие са по-устойчиви на корозия. Такива повърхности по-лесно се почистват и от тях по-бързо и ефикасно се премахват прахът и влагата.

От своя страна, другият враг на оръжието - прахът, също активно допринася за неговото остаряване.

В праха се съдържат множество частици, имащи различно естество и твърдост. Обикновено най-голямо е съдържанието на твърди кварцови песъчинки, които се носят във въздуха или са отложени по почвата. Част от тези песъчинки, които са твърди и лесно надраскват метала, полепват дори по средствата, с които се чисти оръжието (плат, пухчета и четки). При тяхното смесване с оръжейната смазка сериозно се надраскват детайлите, които се почистват, и така процесът на почистване се превръща в процес, подготвящ появата на корозията, като едновременно с това се нарушава плавната работа на механизмите.

Най-сигурното средство, предпазващо от образуване на ръжда (дори и при оксидирани детайли) е смазката. Едновременно със своето предпазно действие смазката служи и за улеснено почистване на замърсените повърхнини, както и за леко, безотказно функциониране на подвижните оръжейни части. За да изпълняват обаче тези свои функции, смазките се делят на такива с "основно" и "неутрално" действие.

Смазките за намаляване на триенето между детайлите и едновременното им почистване и предпазване от ръжда трябва да бъдат с "неутрално" действие. Те не бива да притежават нито свободни киселини, нито свободни основи, поради което се наричат "неутрални".

Проверка за това, дали една смазка е "неутрална", е нейното въздействие върху месинга. Той по-бързо от стоманата реагира на съдържащите се в смазката примеси и след около две-три денонощия месингът потъмнява и позеленява при наличието на такива.

Тук трябва да се добави, че едно съществено изискване към смазките е тяхната подходяща (за сезона или предназначението) гъстота. При по-ниски температури една по-гъста смазка става още по-гъста и затруднява движението на частите, което би трябвало да направи по-леко. Дори когато с такива смазки са обмазани пружини, те "отслабват" при по-ниски температури.

Обратният ефект се получава, когато по-редки смазки се използват при по-високи температури - те "изтичат" и триенето между частите се затруднява, тъй като липсва смазка.

В случаите, когато смазките се използват за почистване на цевния канал, те трябва да имат леко "основен" харакер. Такива смазки неутрализират киселинния характер на полепналите по стените на цевния канал отпадъци, образувани при изгарянето на иницииращия капсулен състав и се предотвратява образуването на ръжда по тях.

За предпазване от корозия на цевния канал може да се използва чист технически вазелин. За предпочитане е той да не е пречистван, свидетелство за което е неговият жълтеникав цвят. В случай на съмнение в чистотата на вазелина трябва да се използва неутрална смазка.

Едно тънко обмазване дори на оксидираните части е добро предпазно средство против корозия. При цялостното обмазване на оръжието не трябва да се допуска попадане на смазка върху дървените части. От масло (смазка) те стават крехки и чупливи. За предпазване от подобни неприятни последици е препоръчителна употребата на разтворен в бензин восък. Разтворът трябва да бъде много слабо наситен, за да не цапа ръцете, когато оръжието се носи. За тази цел с леко напоено в такъв разтвор парче памучен плат се обмазва цялото оръжие (включително дървените части). Тънкият восъчен "филм" запълва невидимите пори на дървесината или в оксидационното покритие и възпрепятства проникването на влага.

Така поддържано, оръжието запазва дълго не само своя живот, но и добрия си външен вид. Когато оръжието се държи в платнен калъф и така опаковано се постави в брезентов или кожен калъф, който от своя страна се съхранява в суха оръжейна каса, то може да служи безотказно на няколко поколения ловци. Грижите за добре съхраняваното оръжие изискват около 15-20 минути 4-5 пъти годишно между сезонната му употреба.

инж. Виктор Збросский
www.slrb-bg.com

Handguns