Ако искате да поставите във Вашия сайт следващия банер 468х60
прекопирайте този HTML код:
<a href="http://www.pishtov.com" target="_blank"><img src="http://www.pishtov.com/Links/banr_pishtov-com_486x60.jpg" alt="www.pishtov.com - твоето лично оръжие" width="468" height="60" border="0"></a>

www.pishtov.com - твоето лично оръжие

или за GIF банер 88х31 pishtov.com - твоето лично оръжие прекопирайте този HTML код:
<a href="http://www.pishtov.com/" target="_blank"><img src="http://pishtov.com/Links/t-rex_bnr_88x31.gif" border="0" width="88" height="31" alt="pishtov.com - твоето лично оръжие"></a>

или копирайте съответния банер на Вашия диск.

pishtov.com - твоето лично оръжие pishtov.com - твоето лично оръжие

pishtov.com Aз обичам Твоето лично оръжие - pishtov.com pishtov.com


предложения за обмен на банери очаквам на или на icq# 324200