Jericho-941 ("Йерихон" или както е по-разпространено у нас "Джерико") се е появил през 1990 г. Независимо, че затвора-кожух донякъде напомня по своите очертания на аналогичния детайл на пистолета "Дезърт ийгъл", конструкцията на този модел е различна. Джерико е създаден по-скоро на базата на чехския CZ-75, като представлява обичаен пистолет с ударно-спусков механизъм с двойно действие и със заключен затвор.Елементи Затворната система е на принципа на Браунинг. Затвора-кожух се движи по вътрешни релси на рамата. Монтирания на затвора предпазител, за разлика от CZ-75 е от тип "дроп хамър" (както на Walther PP) отвежда назад и задържа ударника, а петлето е отдръпнато на полувзведена (безопасна) позиция. Отначало са се изработвали в два калибъра, с лесно заменяеми цеви и пълнители, 9х19мм Люгер и .41АЕ. Тъй като дъното на гилзите на споменатите патрони имат еднакъв диаметър, не е необходима доработка на затвора при смяната. По-късно варианта .41АЕ е бил прекратен, а вместо него е започнало производство на модели с патрон .40S&W и .45АСР. Пистолетa имa няколко варианта, отличаващи се по устройството на спусковите механизми, размерите и материала на рамата:
- 941 - базов модел с предпазител на затвора и лост за безопасно спускане на петлето;
- 941F - базов модел с предпазител на рамата;
- 941FS (UZI Eagle или IMI Eagle) - скъсен модел с предпазител на рамата;
- 941FB - "бейби" модел с предпазител на рамата;
- 941FBL - "бейби" модел с предпазител на рамата, полимерна рама;
- 941PS - Police special - с прeдпазител на затвора, спусков механизъм с единично действие и компенсатор на цевта.

Джерико - фамилия

Модели пистолети

941/941F

941FS

941FB

941 FBL

941 PS

IPSC

Калибър

9mm

.40S&W

9mm

.40S&W

.45ACP

9mm

.40S&W

9mm

.40S&W

9mm

9mm

Aвтоматика

Полуавтоматичен, с къс ход, усъвършенствана система "Браунинг"

Заключване

Ребра в горната част на цевта влизат в жлебове във вътрешната страна на затвора

Пълнител (патрони)

16

12

16

12

10

13

9

13

9

16

16

Нарези

десни, 6 полигонални канала

Стъпка на нареза (mm)

254

407

254

407

407

254

407

254

407

254

254

Съпротивителна сила
на спусъка (kg)

1.8 - 2.9

1.1-1.3

Тегло (гр.)

941/941F

941FS

941FB

941 FBL

941 PS

IPSC

Без пълнителя

1000

920

870

620

960

1200

Празен пълнител

90

90

75

80

90

100

Зареден пълнител

290

295

290

295

310

240

240

290

300

Размери (mm)

941/941F

941FS

941FB

941 FBL

941 PS

IPSC

Дължина

207

192

184

184

210

256

Височина

140

140

125

125

140

140

Ширина

35

35

35

35

35

35

Дължина на цевта

112

96

89

89

104

133

Ход на спусъка

76

76

76

76

67

67

Мерни прибори

941/941F

941FS

941FB

941 FBL

941 PS

IPSC

Tип

Фиксирани, 3 точкова система или опция лазерен прицел

Регулируеми

Прицелна линия (mm)

150

141

134

134

134

150

Handguns