3 страница

5 страница

Българско участие в турнира на International Practical Shooting Confederation (IPSC) в гр. Кралево, Сърбия -
Българските стрелци завършиха пети

Дейвид Славчев спечели пищова “Макаров” от турнира “Попадение” - пролет 2006

Таню Киряков европейски шампион на 10 м пистолет

Христо Стоичков - С пушка съм точен, колкото с топката
Гръмнах 28 глигана на гонка в Австрия

Страйкболен отряд "Шипка"

Президентът Георги Първанов:
"Много съм запален по лова, но гледам да не го показвам."

Прабългари препускат край варненското езеро

Професор Юлий Абаджиев - създателят на българските барети е доктор хонорис кауза на ВИТИЗ.

Home