Конституционните ви права
са като мускулите:
упражнявайте ги ежедневно.

 

от Конституцията на Република България:

Чл. 17. (3) Частната собственост
е неприкосновена.

Чл. 30. (1) Всеки има право на лична свобода
и неприкосновеност.

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е
неприкосновен. Всеки има право на защита
срещу незаконна намеса в личния и семейния
му живот и срещу посегателство върху
неговата
чест, достойнство и добро име.

Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено.
Без съгласието на обитателя му никой не
може да влиза или да остава в него освен
в случаите, изрично посочени в закона.

Правителство на Република България

от ЗАКОНА за контрол над взривните вещества,
огнестрелните оръжия и боеприпасите:

Чл. 14. (1) Юридическите и физическите лица
могат да придобиват, съхраняват, носят и
употребяват взривни вещества, огнестрелни
оръжия и боеприпаси за охрана, самоохрана,
промишлени, ловни, спортни и културни цели.

 


Не на страха
осигурено от Мама.


Децата вярват, че родителите
им могат да ги предпазят.
Изпълни задълженията си
на родител!


Кой дом е по-удобен за крадците?

 


Това "не" е по-убедително.


Mоже да използвате едното
от двете срещу насилника.
Кое обаче ще го откаже,
за да не се върне за още?


1...6...6...заето...отново..."Помощ! Тука става
изнасилване...Нямате бензин? Ще дойдете след 20 минути?...
Хей, СПРИ !!!!"
Вие можете да бъдете добър свидетел,
но можете и да предотвратите престъпление.


Ако е нападнато твоето семейство,
кое ще избереш - да бъдеш добър
свидетел или да ги защитиш?


Само свободните хора
притежават оръжие.

Робите - не.

 


Посрещни подходящо
нежеланите гости.


Силните жени притежават оръжие.
Куклите - не.


Илюстрация към поговорката "Приятел в нужда се познава".
Верен и безотказен.


Кое ще се сбъдне - мокрите сънища на насилника
или неговия най-лош кошмар.


Престъпниците и политиците
предпочитат обезоръжените граждани.

Плакатите са предоставени лично от художника-фотограф Oleg Volk.