pishtov.com

Нормативна уредба:

Издаване на рзрешение за придобиване, съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси

Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ)

Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите (ППЗКВВООБ)

Как законно да се защитим от нападение (коментар от Антон Станков - министър на правосъдието на РБългария от 2001 до 2005 г.)

Наказателен Кодекс (коментар от Петко Конакчиев)

Неизбежна отбрана (Валентин Михов, екс юристконсулт на БФ ТБИ)

НАРЕДБА No I-199 от 2 септември 2003 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие