Beretta модел 1915 година

Първият пистолет на фирмата Beretta е произведен през 1915 година и е бил военно-временно изделие, заради което не се е отличавал с това качество, характеризиращо цялата следваща продукция на фирмата. Beretta Модел 1915 представлява обикновен пистолет със свободен затвор, разчетен за патрон 7,65 Auto (.32 ACP). Затворът-кожух е със специфична форма и закрива цевта само в задната й част, като оставя открита предната й горна част. Отделно прозорче за изстреляните гилзи е разположено в горната част на затвора. Отделящата се цев е закрепена към рамата с къса ос.

Пистолетите от по-късното производство, разчетени за патрон 9 мм "Глизенти" (9 mm Glisenti), се отличавали с по-мощната си възвратна пружина, наличие на пружинен буфер, който компенсирал отката на затвора и подобрена конструкция на отражателя. И двете модификации са с масивно лостче на предпазителя, разположен отляво на рамата, който едновременно се явява е фиксатор на затвора при разглобяване.

Съществува и модификация, която конструктивно по нищо не се различавала от стандартния модел, за патрон 9 мм "Къс". Всички пистолети образец 1915 година лесно се идентифицират по надписите на затвора-кожух:
PIETRO BERETTA – BRESCIA – CAL. 7,65 – BREVETTO 1915 или
PIETRO BERETTA – BRESCIA – CASA FONDATA NEL 1680
CAL. 9 M.– BREVETTO 1915.

Beretta модел 1915/19

По-късният Модел 1915/19 е подобрена версия на М1915, при която веднага са набива на очи обстоятелството, че изрезът в горната част на затвора е удължен назад и е съединен с прозорчето за изхвърляне на гилзите. Детайлът под патронника, който фиксира цевта за рамата, не се спуска надолу, а е скъсен и се зацепва хоризонтално. Предпазителят на рамата е с намалени размери. Модел 1915/19 се произвеждал само за патрони с калибър 7,65 мм.

Моделът 1919 е първата берета, пусната за гражданска продажба и представлява смалена модификация на М1915/19, разчетена за патрон 6,35 мм Auto (.25 ACP). Единственият предпазител се намира на задната част на ръкохватката. Появил се е през 1920 година и е бил произвеждан до 1939 година.

В основата на конструкцията на Модел 1923 лежал М1915/19 за патрон 9 мм "Глизенти". Била произведена една неголяма серия, като първоначално моделът бил предназначен за армията, но по-късно част от пистолетите попаднали и на гражданския пазар. На затвора-кожух бил нанесен надписа BREV. 1915-1919 MLO 1923. Беретите от този модел се отличавали освен по откритото петле и по по-дългите ръкохватки, металните чирени на които не достигали до долният им ръб, защото там на някои екземпляри са били поставяни прорези и канали за присъединяване на приклад.

Модел

Beretta Модел 1915

Калибър/патрон:
Размери (д/в/ш)
Дължина на цевта:
Тегло без патроните:
Вместимост на пълнителя:

7,65 Browning
150/114/26 мм
85 мм
570 г.
8 патрона

9 mm Glisenti
171/131/29 мм
95 мм
850 г.
7 патрона

Схема на Beretta Мodel 1915 - Model 1915/19.

Handguns