Beretta Px4

Пистолетът Beretta Px4 Storm е най-новата разработка на компанията Beretta, представен за първи път в края на 2004 година. Този пистолет на първо място е ориентиран към пазара на полицейско оръжие в САЩ, където са започнали и първите му продажби. Има интерес и от граждани за самоотбрана. От гледна точка на устройството, пистолетът Pх4 Storm се явява по-нататъшно развитие на пистолета Beretta M8000 Cougar, наследяващ от него общата схема на автоматиката и УСМ. Значително усъвършенстване е претърпяла и ергономията на оръжието и неговият модулен принцип за нагласа към конкретната мисия и притежател. В този пистолет са реализирани такива съвременни концепции като взаимозаменяемост на детайлите, сменяеми елементи за управление на оръжието и сменяеми задни елементи на ръкохватката, позволяващи промяна на геометрията й и нагаждане към ръката на конкретния стрелец. Рх4 има стандартна направляваща шина тип Picatinny под цевта, позволяваща монтирането на подцевен фенер или лазерен целеуказател.

Beretta Px4 - непълна разглобкаПистолетът Pх4 Storm е конструиран на основата на автоматика с използване на енергията на отката при къс ход на цевта. Заключването на цевта се осъществява с нейното завъртане, при взаимодействие на спиралния жлеб в долната част на цевта с издатък, изработен на вложка в рамата. Този детайл е стоманен и е разположен на направляващото стебло на възвратната пружина. Вложката е пружинираща спрямо рамата, което позволява да се снижи пиковото натоварване на рамата от отката при изстрела. Затворът е стоманен, пясъкоструйно обработен, фосфатизиран и покрит с Bruniton. Цевта е стоманена, пясъкоструйно обработена и оксидирана. Вътрешността й е хромирана. Рамата на оръжието е изработена от удароустойчив технополимер от фибростъкло. Пистолетът се комплектува с три различни сменяеми задни елементи на ръкохватката от същият материал. На двете страни на рамата, над спусковата скоба са разположени бутони за разглобяване на оръжието - за сваляне на затворната група с цевта е необходимо едновременно да се натиснат двете бутончета и да се свали цевта със затвора с движение напред. Ударно-спусковият механизъм е с петле. Блокировката на ударника е автоматична. Моделът има четири варианта:
- Type F, с разположени от двете страни на затвора лостчета на ръчния предпазител, при включването на който автоматично се сваля петлето от боен взвод;
- Type G, аналогичен на Type F, но лостчетата изпълняват само функцията безопасно спускане на петлето;
- Type D - само с двойно действие, с масивно петле, без ръчки на затвора;
- Type C - аналогичен на Type D, но с намалено усилие на спусъка. Вместимостта на стандартните пълнители е 17 патрона калибър 9 мм или 14 патрона калибър .40 S&W. Освен това, фирмата Beretta предлага специални удължители на пълнителите, увеличаващи тяхната вместимост с 3 патрона (съответна до 20 и 17 патрона). Мерните прибори са разположени върху кожуха и са сменяеми.

Beretta Px4 - ръкохватка

Модел:

Px4 Storm

Конфигурация:

Тип F

Тип G

Калибър:
Вместимост на пълнителя:
Нарези - стъпка:

9 mm x 19
17 патр.
250 mm

.40 S&W
14 патр.
400 mm

Нарези:
Размери: (д/в/ш/ръкохватка)
Дължина на цевта:
Мерна линия:
Тегло - празен:

6 десни
192/140/36/30 mm
102 mm
146 mm
785 грама

Beretta Px4 - схема

Два тапета с Beretta Px4 Storm за десктопа на PC-то Ви:

Handguns