Beretta 93R

Произведеният през 1973 г. пистолет модел Beretta 93R е създаден на основата на самозарядния пистолет Beretta 92, но може да води огън както с единични изстрели, так и на редове по три изстрела, и затова се отнася по-скоро към категорията на "щурмовите пистолети". Индексът 93R обозначава 9-мм пистолет, 3-ти модел, с възможност за стрелба на редове (Raffica). Предназначението му е за носене и използване като обикновен 9-мм самозаряден пистолет. Ако обаче целта се намира зад пределите на нормалната за пистолета дистанция за стрелба или даже в пределите й, но в трудно за поражение положение, то стрелецът може бързо да разгъне надолу предната ръкохватка (шарнирно закрепена на спусковата скоба и прилепена хоризонтално за рамата) и да държи пистолета с две ръце. Не че е много удобно, но това положение е доста по-устойчиво, т.к. при наличието на предна ръкохватка ръцете се намират една от друга на разстояние, достатъчно за контрол върху оръжието. При стрелба на редове се използват и двете ръкохватки и, ако времето позволява, се препоръчва също да се присъедини сгъваемият приклад, което дава възможност за по-точно прицелване с упор в рамото. При стрелба с две ръце дясната ръка държи пистолета по обичайния начин, лявата захваща предната ръкохватка, а палецът на лявата ръка се промушва през уголемената за целта спускова скоба.

Beretta 93R като цяло повтаря конструкцията и външният вид на модела 92, но има по-дебела и мощна задна част на затвора. За по-голяма устойчивост при стрелба на редове на дулната част на удължената до 6,14 инча цев има реактивен компенсатор, който действа също и като искрогасител.

Рамата на пистолета е същата както в модела 92, но отдясно е разположен механизмът за контрол на стрелбата на редове. За да се увеличи здравината и надеждността на затвора, от него в горната част на ръкохватката отляво е пренесен предпазителят и превключвателят на режимите на стрелба (една бяла точка - единичен огън, три бели точки - стрелба на редове). Положението им (лостчето на предпазителя е насочено назад, а на превключвателя - напред) лесно се сменя с палеца на дясната ръка, без да се нарушава прицелването. Предната част на рамата отдолу е усилена за закрепване на предната ръкохватка.

Beretta 93R с приклад

Металният сгъваем приклад лесно може да бъде прикрепен към ухо на долната част на ръкохватката, без да пречи на пълнителя. Осигурява устойчив упор в рамото при стрелба на редове. Макар че обичайното почистване може да се върши от собственика, се препоръчва разглобяването на механизма за контрол на стрелбата на редове да става с участието на специалист-оръжейник.

Стандартният 15-патронен пълнител на 92 серията може да се ползва, ако компактността е приоритетна. За предпочитане обаче е 30-зарядният удължен пълнител.

Beretta 93R е доста мощно служебно автоматично оръжие (оценено по достойнство и от мафията) наследило от прототипа си външните форми, габарити, схема на работа на автоматиката и висока надеждност, обусловена от високото качество и наличието на мощни дебелостенни фрезовани детайли, които обаче доста го оскъпяват. Заради по-малката популярност на класа на автоматичните пистолети и появата на по-евтини и не по-малко ефективни картечни пистолети, производството на Beretta 93R е преустановено.

Beretta 951R  

В края на 1980-те години Beretta 93 R e модернизирана - сгъваемата предна ръкохватка е заменена с пълноценна, разгъваща се надолу и напред, с ямки за пръстите. Изчезват дулният компенсатор и ухото за присъединяване на приклада. В такъв "граждански" вариант картечният пистолет е обозначен като Beretta 951R - автоматичен вариант на Beretta M951.

Калибър/патрон:
Дължина:
Ширина:
Дължина на цевта:
Приклад - сгънат:
- разгънат:
- тегло:
Тегло - с 15 патрона
- с 20 патрона:
Мерна линия:
Скорострелност (теорет.):
Вместимост на пълнителя:
Ефективна далекобойност:
Начална скорост:

9 mm Parabellum
240 мм
37 мм
156 мм
195 мм
368 мм
270 г
1,12 кг
1,17 кг
160 мм
1100 изстр/мин.
15 или 20 патр.
50 м
375 м/с

Схема на Beretta 93 R


Handguns