Beretta 92 Compact

Beretta 92 Compact e версия на Beretta 92 със скъсена цев и ръкохватка. Ударно-спускателният механизъм е SA/DA с външен предпазител, блокиращ ударника. Вместимостта на пълнителя е 13 патрона, но е запазена възможността да се използва стандартен пълнител с 15 патрона.

Калибър:
Вместимост на пълнителя:
Дължина:
Дължина на цевта:
Маса:

9х19, .40SW
15/11 патрона
197 мм.
109 мм.
940 гр.

Handguns