Arcus 98 C

През 1996 год. фирмата "Аркус" АД спечели конкурса на Министерството на отбраната за превъоръжаване на армията. Оръжието, наречено "Аркус-98", ще замени популярния "Макаров", като лично оръжие на командния състав. В новия модел са внесени редица изменения на конструкцията на утвърдения "Аркус-94", с цел отговаряне на съвременните изисквания към армейското оръжие.

Пистолетът е предназначен за поразяване на противника на дистанции до 50 м. при температура на околната среда от +50 до -50°С. Автоматиката му работи на принципа на отката при къс ход на цевта. След изстрел под въздействието на барутните газове затворния блок заедно с цевта се придвижват назад около 6 мм., задната част на цевта се снижава и се отключва от затворния блок, като остава на място, а блокът продължава самостоятелно движението си назад.

Цевта се изработва от въглеродна стомана, хромирана от вътрешната й част, с цел увеличаване на износоустойчивостта й. Механичния предпазител е монтиран от лявата страна на рамата. Пълнителят е двуредов и е изработен от тънкостенна ламарина.

Основното предимство на новия модел е наличието на двойнодействащ ударно-спусков механизъм. Допълнително е обезопасена ударната игла за намаляване на възможността за произвеждане на нежелан случаен изстрел. Обезопасяването става чрез блокиране на иглата с помощта на лост, докато не бъде натиснат спусъка до крайно положение. Така, дори и при изпускане на пистолета или при удар върху иглата, тя няма достъп до капсула на патрона.

Arcus 98

Като оръжеен производител с амбиция за постоянно място на българския пазар "Аркус" от Лясковец винаги се намира в процес на усъвършенстване на моделите си. На базата на 9-мм пистолет "Аркус" инж. Георги Топалов създава "Аркус - Акула", експериментален модел, събиращ в себе си много нови идеи. Дулният компенсатор е прорязан направо върху цевта и затворния блок, което въпреки мнението на скептиците повишава стабилността на пистолета при изстрел, като началната скорост намалява само от 364 на 354 м/сек.

"Акулата" има 9 части по-малко от досегашните модели. Усъвършенстван е предпазителят, като ударната игла вече може да достигне до капсула на патрона само при напълно натиснат спусък. На ударното чукче е изработена засечка, на която затворът се задържа при разглобяване, което досега създаваше неудобства.

Разглобяване:
- изважда се пълнителят;
- предпазителят се поставя на положение "Огън";
- издърпва се затворния блок назад и се проверява за патрон в патронника;
- при издърпан затворен блок предпазителят се завърта нагоре до влизането му в канала на затворния блок;
- завърта се затворната задръжка нагоре, докато опре в затворния блок и се натиска оста й, докато излезе от ложата;
- предпазителят се завърта надолу и се изважда затворния блок заедно с цевта и възвратния механизъм;
- от затворния блок се изважда възвратния механизъм, като се натиска направляващото стебло напред и се издърпва;
- от затворния блок се изважда цевта.

Сглобяване:
- поставя се цевта в затворния блок така, че предния й край да влезе в отвора, а задния да опре в челото на затвора;
- поставя се възвратната пружина на стеблото и се вкарва в затворния блок така, че свободния край на пружината да влезе в гнездото, а ухото на стеблото да опре в издатъка на цевта;
- взвежда се чукчето на боен зъб;
- така сглобеният затвор се нанизва на направляващите на рамата в посока отпред-назад;
- издърпва се затворният блок назад и се поставя на предпазител;
- вкарва се оста на затворната задръжка в отвора на рамата и въртейки я се намества, докато се фиксира от механизма на направляващото стебло;
- сваля се затворният блок от положение на предпазител;
- отпуска се чукчето на предпазния зъб;
- предпазителят се поставя на положение "предпазител";
- поставя се пълнителят в ръкохватката.

 

ARCUS 98 - DA/SA

ARCUS 98C - DA/SA

Патрони:
Обща дължина:
Дължина на цевта:
Обща височина:
Обща ширина:
Начална скорост:
Нарези:
Тегло без пълнител:
Пълнител:
Практическа
скорострелност:

9x19 mm Luger
203 мм
118 мм
139 мм
35 мм
>360 м/сек
6 десни
0,990 кг
15 патрона

40 изстр./мин.

9x19 mm Luger
186 мм
101.5 мм
130 мм
35 мм
>360 м/сек
6 десни
0,920 кг
13 патрона

40 изстр./мин.

Handguns