Справочник за боеприпаси:

Съответствие на най-разпространените калибри
в дюймова и метрична система:

В мм

САЩ

Великобритания

Истинския
размер на
цевта в мм

5,6

.22

.220

5,42 - 5,6

6,35

.25

.250

6,1 - 6,38

7

.28

.280

6,85 - 7,0

7,62

.30

.300

7,6 - 7,85

7,7

-

.303

7,7 - 7,71

8

.32

.320

7,83 - 8,05

9

.35

.350

8,70 - 9,25

9,3

.38

.380

9,2 - 9,5

10

.40,.41

.410

10,0 - 10,2

11

.44

.440

11,0 - 11,2

11,4

.45

.450

11,26 - 11,35

12,7

.50

.500

12,7

Най-разпространените патрони
(в един мащаб за сравнение)

1
2
3
4
5
6
7

1 - 9x17mm (9mm Browning, (mm Short/Kurz, .380 ACP), FMJ

2 - 9x19mm (9mm Para, 9mm Luger, 9mm NATO), FMJ

3 - .40SW (.40 Smith & Wesson), JFP

4 - .45ACP (.45 Automatic Colt Pistole), FMJ

5 - .38 Special (.38 Smith & Wesson Special), JHP

6 - .357 Magnum, JHP

7 - .44 Magnum (.44 Remington Magnum), JHP

Някои типове куршуми и търговски марки

 • AP (Armor Piercing) - бронебоен куршум, който е направен от твърд материал. Има остър връх, които много често е покрит с тънък слой (метална ризница), изработен от метал - олово и/или друг. Това покритие има за цел да предпази цевта на оръжието от твърдия куршум.

 • BT (Boat Tail) - с конуснa задна част.

 • CP (Cone Point) - с конусен връх.

 • FMJ (Full Metal Jacketed) - облечен (жакетиран) с метална (месингова, медна или стоманена ) ризница куршум. Този тип муниция е най-често използваният в наши дни. Има голямя пробивна мощност и не претърпява деформация.

 • GLASER Safety Slug - лесно разрушаем (с "контролируема балистика") - създаден в средата на 70-те години. Има много тънка обвивка и е изграден от оловни късове. При контакта куршумът се чупи по фабрично направените цепнатини по ризницата. По този начин цялата сила на куршума се разпръсква. Удобен е при близка стрелба срещу незащитени мишени. Дизайнът на куршума предизвиква значителни поражения.

 • JFP (Jacketed Flat Point) - Жакетиран, с плосък връх.

 • JSP (Jacketed Soft Point) - Полуоблечен куршум с мек връх. Той е разработен в края на XVIII век в арсенала, разположен в градчето Дум Дум, Индия. Това е разновидност на FMJ, но с тази разлика, че ризницата не покрива върховата част на куршума. При това положение при контакт с целта оловният връх се деформира (сплесква) и нанася по-голямо поражение.

 • JHP (Jacketed Hollow Point) - Полуоблечен, с вдлъбнат връх - разновидност на JSP, но с глух отвор на носа на куршума. При този тип куршуми деформирането настъпва по-бързо, а диаметърът на разпръскването (спескването) е много по-голям. Предимството на този тип куршуми е, че след проникването им в тялото на жертвата много рядко успява да го пробие и да излезе от другата страна. Поради тази причина този тип куршуми се използват при акциите, които имат за цел освобождаването на заложници. Вариация на този вид куршуми е SJHP (Semi Jacketed Hollow Point).

 • JRN (Jacketed Round Nose) - Облечен, със закръглен връх.

 • Hydra-ShockHydra-Shock (Хидра-Шок) - често наричан без основание "хидро-шок". Полуоблечен, с експанзивен кух връх и стоманен (или от по-твърдо олово) щифт в средата, осигуряващ по-дълбоко проникване.

 • L (Lead) - Изцялооловен.

 • LHP (Lead Hollow Point) - Оловен, с кух връх.

 • LRN (Lead Round Nose) - Оловен, със мек закръглен връх.

 • LSW (Lead Semi Wadcutter) - Оловен, с плосък връх за стрелба по мишена.

 • LWC (Lead Wad Cutter) - Оловен, с напълно плосък връх за стрелба по мишена.

 • THV (Tres Haute Vitesse, фр.) - Високоскоростен, с висок възпиращ ефект и малка проникваща способност. Има изострен връх, който в долната си част рязко се разширява. Проникващата способност на този вид куршуми е малка.

 • WC (Wadcutter) - куршум с плосък връх (от олово), специално изработен за стрелба по хартиени и близко разположени мишени. Използва се за стрелкови състезания. Благодарение на плоския си връх куршумът остава много ясна следа върху мишената.

 • Teflon coated bullet - куршум, който е облечен с тефлон. Благодарение на покритието си той може да прониква през повече от 18 слоя кевлар.

 • Стоп патрони - използват се, когато не се търси ликвидация на мишената. Вместо куршум в патрона има торбичка с оловни (или пластмасови) сачми. Все пак стоп патроните могат да причинят смъртоносно нараняване, в случай че се стреля по близко разположена цел.

 • Blank bullet (халосни патрони) - представляват боеприпас без куршум, т.е. възпламеняването предизвиква единствено звукова и светлинна имитация на изстрел или цели запалване и изхвърляне на сигнална "ракета".

 • +Р, +Р+ (Power) - за патрони с повишена мощност (с увеличено налягане на барутните газове).

 • WMR (Winchester Magnum Rimfire) - патрон с периферно възпламеняване, калибър .22 Magn., въведен през 1959 г. от Winchester.

Handguns