pishtov.com

Боеприпаси:

Видове боеприпаси за къси огнестрелни оръжия и техните основни характеристики

Видове куршуми

Балистика
(учебник от
С. Г. Губин и
С. А. Горовой)

Балистични характеристики на основните боеприпаси за пистолети и револвери

Тренировъчна система Симунишън (Simunition)