ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ

Много на пръв поглед обикновени сгради могат да се превърнат в луксозни и съвременни чрез поставяне на фолио.
Това е и принос за подобряване на местната урбанистична среда.


ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО И ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ

 
През лятото фолиото отразява силните слънчеви светлина и топлина и създава комфорт в офиса, у дома, в магазина. Фолиото спира до 99% от вредните за здравето UV-лъчи, които са причина за образуване рак на кожата и причиняват стареене на предметите и материите.
През зимата фолиото отразява обратно вътрешната топлина, която иначе се губи от сградата. Чрез поставяне на фолио при единичен прозорец може да се постигне ефектът на двоен прозорец по отношение на намаляване загубите на топлина. Много фирми, поставили на прозорците си фолио, спестяват значителна част от разходите за отопление или климатични инсталации.
Инсталацията на фолио е еднократна инвестиция за период от 15- 20 години, докато разходите за енергия са всекидневни.


ДИСКРЕТНОСТ И УЮТ

 

Повечето хора на практика са досадно любопитни. Така те могат да нарушат Вашето спокойствие, нахлувайки в личния Ви живот. Обикновено надничащите очи (или електромагнитните устройства) имат за цел кражба на информация или ценности от офиси и складове. Повечето обикновени средства, като щори и пердета, нарушават достъпа на светлина и чувството за простор, които предлагат стъклените панели.

Гамата фолио на CNK Corporation  предлага избор от полупрозрачни, матови до отразяващи дневната светлина продукти. В допълнение, намалява ефекта от електромагнитното подслушване, както и ефекта на други електроманитни излъчвания върху чувствтелното електронно оборудване.