Стъклото често е най-слабото място в една сграда. То може да бъде атакувано от крадци, вандали, или засегнато от бури. Фолиото  за сигурност и безопасност се проектира и тества според световните стандарти AIMKAL, ASHRAE, BS и отговаря на изискванията за клас P1A и P2A по DIN EN 356.
Ако стъклото с поставено фолио
е обект на експлозия, силна атака или случаен удар, то ще се напука или дори счупи, но ще остане на място, залепено от фолиото, и няма да се разпадне. Досегашният опит показва, че 80% от вредите, нанесени на сгради и хора при силна експлозия, са вследствие на летящи парчета стъкло. Фолиото  дава сигурност и закрила срещу тежките или дори фатални наранявания на хората вследствие на бомбени взривове на обществени места.
То може да осигури допълнителна защита на исторически ценности и особено скъпи предмети от евентуално посегателство.

Защитни стъкла се изработват на базата на композит стъкло/ фолио. Те покриват изискванията на DIN EN 356 клас P1A и P2A и се придружават от необходимите сертификати. НАРЕДБА № I-171 от 2 юли 2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции регламентира изискванията към различните категории обекти и класовете на защитните стъкла, с които те трябва да бъдат оборудвани.
Защитно фолио от съответен клас може да се постави на вече съществуващи витрини без демонтаж на същите, което значително намалява разходите за въвеждане на изискванията на Наредбата.
Защитното фолио може да се поставя с отличен резултат и за защита на витрини на магазини и прозорци на офиси или жилищни сгради.